Επιστροφές

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα των 14 ημερών για δικαίωμα υπαναχώρησης αγοράς προϊόντων. Το δικαίωμα υπαναχώρησης αρχίζει να ισχύει με το που παραλάβετε το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση / συσκευασία και να μην έχει χρησιμοποιηθεί, για να ισχύει η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τα έξοδα επιστροφής καθώς τα πρώην τέλη αποστολής και τιμολογίου χρεώνεστε εσείς ως πελάτης. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνετε εγγράφως στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση πριν την επιστροφή / αποστολή του προϊόντος. Προϋπόθεση ωστόσο είναι ότι η εταιρία μας έχει κάνει γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή του προϊόντος. Πιθανό πρόσθετο κόστος ταχυδρομικών τελών καταβάλλεται από τον πελάτη. Επιστρεφόμενο προϊόν χωρίς γραπτή συμφωνία, γίνεται με δική σας ευθύνη και έξοδα.

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεών μας. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή – αντικατάσταση – επισκευή είναι εφικτή μόνον εάν έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.